5 извештаи што секој угостител треба да ги користи

Водење на ресторан не е мала работа. Од управување со залихи до обезбедување на одлична услуга за клиентите, сопствениците на ресторани се преокупирани со работа.

Еден од најефикасните начини за подобрување на операциите и донесување информативни одлуки е користењето на POS извештаи. Овие извештаи можат да дадат непроценлив увод во различни аспекти на вашиот бизнис.

Извештаи за продажба

Зошто е важно?

Извештаите од продажбата обезбедуваат сеопфатен преглед на приходите на вашиот ресторан. Тие можат да бидат поделени по временски период, ставка од менито, па дури и по персонал. Оваа информација е од клучно значење за да се разбере кои производи се најпрофитабилни и кое време е најпрометен вашиот ресторан.

Ставки за вклучување:

 • Вкупни продажби за одреден ден, недела или месец.
 • Вкупни продажби по производ.
 • Вкупни продажби по продажен канал.

Магацински извештаи

Зошто е важно?

Менаџирањето на магацинот може да е напорно, но е едно од најбитните алки за успешен ресторан. Магацински извештај помага во следењето на нивото на залихи, што треба да се нарача, како и препознавање на производи кои се близу крај со рок на траење.

Ставки за вклучување:

 • Моментално ниво на залихи
 • Ставки кои треба да се нарачуваат
 • Ставки што истекуваат наскоро

Извештај за успешноста на персоналот

Зошто е важно?

Вашиот персонал е столбот на вашиот ресторан. Извештаите за перформансите на вработените ви овозможуваат да видите кои се вашите најдобри поединци и на кого можеби ќе му треба малку дополнителна обука. Ова може да ви помогне да донесувате информирани одлуки за промоции, бонуси или дополнителни програми за обука.

Ставки за вклучување:

 • Продажби по персонал.
 • Просечна големина на нарачка по персонал.
 • Искуства од клиентите поврзани со персоналот

Извештаи за однесувањето на клиентите

Зошто е важно?

Разбирањето на навиките и преференциите на вашите клиенти е клучно за секој успешен бизнис. Извештаите за однесувањето на клиентите можат да обезбедат увид во тоа колку често клиентите ги посетуваат, што обично нарачуваат и колку трошат. Оваа информација може да биде од непроценлива вредност за приспособување на промоции и подобрување на услугите за клиентите.

Ставки за вклучување:

 • Фреквенција на посети од страна на клиентот.
 • Просечно трошење по посета.
 • Популарни ставки од менито кај честите клиенти.

Финансиски извештаи

Зошто е важно?

Финансиските извештаи ви даваат сеопфатен поглед на финансиската состојба на вашиот ресторан. Овие извештаи може да вклучуваат извештаи за добивка и загуба, прогнози за готовински тек и даночни обврски, помагајќи ви да донесувате информирани финансиски одлуки.

Ставки за вклучување:

 • Извештаи за добивка и загуба.
 • Прогнози за готовински тек.
 • Извештај за даночни обврски.

Заклучок

POS извештаите се повеќе од само бројки на екранот; тие се прозор кон различните оперативни аспекти на вашиот ресторан. Со редовно водење на овие пет основни извештаи, можете да стекнете подобро разбирање за вашиот ресторан, што ќе ви го олесни донесувањето одлуки засновано на податоци кои водат до успех.

Изберете го вашиот регион