Ефикасно управување на магацинот со Ecash POS

 Едноставно и ефикасно следење на нивото на залихите со модулот за управување на магацин на Ecash. Бидете секогаш во тек со актуелните залихи за да избегнете недостиг на производи во клучни моменти.

Персонализирано искуство

Ecash POS лесно се приспособува да го поедностави и подобри работењето на вашиот персонал.

Работење на облак

Брз пристап до информации за состојбата на залихите во вашиот магацин во реално време, од било кој уред.

24/7 поддршка

Нашиот тим на POS експерти е достапен 24/7, подготвен да ви одговори на сите ваши технички прашања.

Целосна контрола над магацонот

Софтверот за управување на магацин ви помага да преземете целосна контрола над вашите залихи.

Следење на залихи

Овозможува точна и навремена информација за состојбата на залихите, што помага во ефикасното управување и планирање на набавка.

Уникатни ознаки

Сите производи имаат свои уникатни ознаки со кои можете да ги следите од моментот на влез во магацинот до негова употреба.

Стандарди за безбедност

Одржувајте високи стандарди во безбедноста на храната со алатката за следење и известување за рокови на траење на производите.

Увид во реално време

Со следење на залихите во реално време можете брзо и лесно да го оптимизирате нивото на залихи во магацинот.

Моментални состојби

Со пристап до Ecash платформата можете во секој момент да добиете увид во состојбата на магацинот, без разлика каде и да сте.

Мобилен пристап

Апликацијата на Ecash е оптимизирана да биде прилагодлива на сите уреди со цел да добиете јасна и лесно разбирлива слика за вашиот инвентар во реално време.

Достапност на производи

Преку навремено ажурирање на залихите, гарантирате дека омилените производи на вашите клиенти постојано ќе бидат достапни.

Преземете конрола над вашиот магацин

Ecash ПОС системот за управување на магацинот ги одржува работите беспрекорни, а нивото на залихи оптимално.

Преземете контрола над вашиот магацин

Подобрете ја ефикасноста, намалете ги трошоците и зголемете ja профитабилноста. Ecash е вашето решение за постигнување оптимални нивоа на залихи во вашиот магацин.

Оперативна ефикасност

Со емпириски податоци до прецизно подготвување и оптимизирање на залихите за претстојната побарувачка.

Оптимизирање на залихи

Со анализа на податоците од Ecash POS системот можете проактивно да го оптимизирате нивото на залихи во вашиот магацин.

Стратешко планирање

Со емпириските податоците од POS системот можете да добиете јасна слика за шемите на продажба по сезони и најпрометни периоди по денови.

Попис на производи

Алатките за следење на залихите и автоматизираното евидентирање на нивната употреба значајно го поедноставува процесот на попис во магацинот.

Придружите се на нашето патување кон едноставност и ефикасност.

Изберете го вашиот регион