Ecash софтвер
за извештаи

Преземете контрола над вашите клучни податоци со напреден софтвер за извештаи. Со нашиот моќен модул можете да создадете извештаи за детална анализа и идно планирање на активностите на вашиот ресторан.

Брзо креирање на извештаи

Нашиот модул за извештаи е создаден да биде едноставен за користење без разлика на нивото на техничко знаење на корисникот.

Едноставен интерфејс

Корисничкиот интерфејс не само што го олеснува управувањето со податоците, но и ви помага брзо да ги пронајдете потребните информации.

Визуелен приказ

Извештајот визуелно ги прикажува податоците преку графикони, дијаграми и табели за едноставен и подобар увид на важните информации.

Приспособлив интерфејс

Интерфејсот е оптимизиран да биде јасен и читлив без разлика дали го користите на мобилен телефон, лаптоп или таблет.

Создадете уникатни извештаи

POS модулот за извештаи нуди разновидност на опции за креирање специјализирани извештаи приспособени на различни потреби.

Извештаи за персоналот

Овој извештај обезбедува детален увид во продажбата, обработени часови, вратени производи и други податоци за секој вработен поединечно.

Извештаи за продажба

Создадете уникатни извештаи за продажбите на вашиот угостителски објект според продажни канали, најпродаваните артикли или најпрометни периоди во денот.

Извештаи за повеќе локации

Нашиот модул претставува централна алатка за анализа на комплетното работење на вашиот бизнис, без разлика дали управувате со еден или повеќе локали. 

Сите клучни информации на едно место!

Зошто да го одложувате успехот? Започнете со користење на Ecash POS системот денес и започнете да градите подобра иднина за вашиот бизнис!

Сите клучни информации на едно место!

Зошто да го одложувате успехот? Започнете со користење на Ecash POS системот денес и создадете подобра иднина за вашиот бизнис!

Пристап до клучни податоци

Нашиот модул за извештаи ги прикажува информациите во реално време, со што ви овозможува брзо да се прилагодите на промените на пазарот.

Одлуки засновани на податоци

Нашата аналитичка алатка ви нуди пристап до вредни податоци, кои служат како основа за стратешко планирање.

Брз и лесен пристап

Со само интернет врска имате брз и безбеден пристап до информации за вашиот бизнис, од уред по ваш избор, каде и да сте.

Увид во реално време

Информациите за активностите на вашиот локал се ажурираат и синхронизираат на нашата платформа во реално време.

Бизнис можности

Со помош на деталната анализа можете да ги пренасочите вашите напори кон попрофитабилно и поефикасно работење. 

Распределба на ресурсите

Извештајот за продажба ви помага во распределба на ресурсите со што ја подобрувате профитабилноста и ги елиминирате непотребните трошоци.

Адаптирање на промени

Бидете еден чекор пред конкуренцијата и адаптирајте се соодветно преку анализирање на актуелните продажни шеми.

Архива на податоци

Ecash ги архивира вашите податоци во рок од 7 години, овозможувајќи ви да водите статистика за вашиот бизнис низ годините.

Придружете се на нашето патување кон едноставност и ефикасност.

Изберете го вашиот регион