Како POS системите го револуционираат угостителскиот сектор

Како POS системите го револуционираа угостителскиот сектор Во ера на брза технолошка еволуција, угостителската индустрија не е имуна на промени. Од сите иновации што настапија во последните години, можеби ниту една не е толку влијателна како воведувањето на POS (Point of Sale) системите. Овие системи не само што ја трансформираа начинот на кој се водат […]

Изберете го вашиот регион